MİMARLIK VE YAPILI ÇEVRENİN YENİLENMESİ


Mimarlık pratiğinin disiplinler arası yapısı gereği mimarlar, mühendislik dalları ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim tasarım aşamasından başlayıp, uygulama ve daha sonra işletme aşamalarında da devamlılık göstermektedir. Yüksek lisans programımızın vizyonu, mimarlık ile mühendislik arasındaki bağı mimarlığın alt bileşenleri olan bina sistemleri, tarihi çevre koruma ve mimari tasarım aracılığıyla kurmaktır. Yüksek lisans programımızın öncelikli misyonu, yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir. Özel anlamda değerlendirildiğinde, mimarlık-mühendislik ilişkisini kurmaya yönelik, öğrencilere hem mimarlık hem de mühendislik alanlarında uzman akademik kadro ile zengin bir akademik ortam oluşturulması misyonumuzdur. Mimarlık ve Yapılı Çevrenin Yenilenmesi Tezli Yüksek Lisans Programının kuruluş amacı; bina sistemleri (servis sistemleri, taşıyıcı sistemler, yapı fiziği), tarihi çevre koruma ve mimari tasarım gibi mimarlığın alt dallarını mimari mühendislik bakış açısı ile düşünebilen; alt dallar arasındaki ilişkiyi kurgulayabilen ve sistemin bütününü etkin ve doğru tasarlayan meslek insanlarını yetiştirmektir.


Ebs bağlantısı için lütfen tıklayınız Yüksek LisansProf. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER

Kemal Kutgün Eyüpgiller, Mimarlık Profesörü ve İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Dekanıdır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü'nden almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinde 26 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. İlgi alanları arasında tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması, kentsel koruma, Osmanlı askeri mimarisi ve kentsel tarih bulunmaktadır. Prof. Dr. Eyüpgiller çok sayıda bilimsel makale ve kitabın yazarıdır.Özel sektörde olduğu gibi Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi’nin çeşitli koruma proje ve uygulamalarında müellif, danışman ve bilim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Mustafa Erkan KARAGÜLER

Prof. Dr. Mustafa Erkan Karagüler İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Öğretim Üyesidir. Karagüler, İTÜ’de Lisans eğitimi sonrasında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi’nden Y.Lisans ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktora derecelerini almıştır.Doktora sonrası çalışmaları için ABD’de Northwestern Üniversitesi NSF-ACBM Merkezi’nde bulunmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Bilimdalında Yrd.Doç. ve Doç. Olarak çalışmış olan Prof.Dr. Karagüler’in başlıca araştırma konuları arasında, Mevcut Yapıların Sismik Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi, Çimento Bazlı Malzemeler, Geleneksel Yapı Malzemeleri, Tahribatsız Deney Yöntemleri, YapıHasarlarıveYapıKorunumu, Yapıların Enerji Performansı, Sürdürülebilir Yapı ve Malzemeleri, Yeşil ve Ekolojik Yapı Malzemeleri yeralmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU

Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde görev yapmaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonar mimari tasarım alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamlamıştır. 1998-1999 yıllarında Cincinnati Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 1988-2020 yılları arasında İTÜ’de görev yapmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra mimarlık pratiğine de devam etmiştir. Çok sayıda mimari ve kentsel tasarım yarışmasında ödüller kazanmış, uygulanan bazı mimari tasarımları Ulusal Mimarlık Ödülüne layık görülmüştür. Akademik ilgi alanı, mimari ve çevresel ölçekte tasarım, mimari tasarım eğitimi, kentsel bağlamda tasarım, mimarlık ve temsil konularına odaklanmaktadır.

Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

1968 İstanbul doğumlu, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programında yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Şehir Planlama Programında doktora yapmıştır. 2005 yılında yardımcı docent ve 2010 yılında docent olmuştur.

Doç. Dr. Mehmet BAYARTAN

Mehmet Bayartan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doçentidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Editörlüğü, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Ekip üyeliğive İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kalite Kurul Üyeliği yapmıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kurul Üyeliği ve Öğretim Üyeliği görevine de devam etmektedir. Tarihi Coğrafya, Şehir Coğrafyası, Şehirleşme ve Sorunları başlıca çalışma konularıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YAZICIOĞLU HALU

Doç.Dr. Nurtaç Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamlamış, iktisat alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası ticaret teorisi ve politikası, uluslararası rekabet ve politik ekonomi alanında uzmanlığı bulunmakta, bölgesel iktisadi entegrasyon ve kent çalışmaları ilgi alanına girmektedir. Söz konusu çalışma alanlarında makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ERSOY

Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Ersoy, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden almıştır. Doktora derecesini ABD’de New Jersey Institute of Technology, İnşaat Mühendisliği bölümünden almıştır. Araştırma alanları içerisinde, yapıların sismik izolasyon teknikleri, yapıların performans tabanlı sismik analizi, tarihi yapıların yapısal analizleri ve güçlendirilmesi bulunmaktadır. Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (EERI) ve İnşaat Mühendisleri Odası (IMO) üyesi olup, aynı zamanda ABD New Jersey eyaletinde profesyonel mühendis lisansı bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi N. Çiçek AKÇIL HARMANKAYA

Dr. Öğretim Üyesi N. Çiçek AKÇIL HARMANKAYA, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden almıştır. Doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi programında tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında Anadolu Türk mimarisi, Osmanlı dönemi mimarlığı, Mimar Sinan’ın sanatı ve eserleri, mimaride sembolizm, İstanbul ve Edirne’nin mimari tarihi, kahve kültürü ve kahvehane mimarisi vb. Konular yeralmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Cemil AKÇAY

Dr. Öğretim Üyesi Cemil Akçay İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek Lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği programında tamamlamıştır. Başlıca araştırma alanları arasında İnşaat proje yönetimi konuları yeralmaktadır. İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir.