Tezlerin Erişime Kısıtlanması İşlemleri

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz;

Tezlerin erişime kısıtlanması işlemleri “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” nin 6. Maddesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Buna göre, Patent başvurusu olan tezlere 6.1 madde hükümlerine göre 2 yıl, Bunun dışındaki gerekçelerle kısıtlama istenen tezlere 6.2 madde hükümleri uyarınca 6 ay kısıtlama konulabilmektedir. Ayrıca kısıtlamalar BİR KERELİĞİNE konulmakta, ikinci kez uzatma yapılamamaktadır.

Bilginizi rica ederiz.​