Çıkış İşlemi Formları

 SORUMLU               ÇIKIŞ İŞLEMİNDE KULLANILAN FORMLAR Y.L.     ORTAK  DOK.   
  Çıkış İçin Yapılması Gereken İşlemler      
  Öğrenci Mezuniyet Talep Formu 
(Elektronik ortamda hazırlanmış ıslak imzalı form)
                         
  Öğrenci
Mezun Bilgi Formu
(Elektronik ortamda hazırlandıktan sonra
formdan 1 adet imzasız olarak katalogfbe@istanbul.edu.tr
adresine mail gönderilmesi gerekmektedir, sadece T.C. vatandaşı öğrenciler için).
    
  Öğrenci Tez Tanıtım Formu
(Elektronik ortamda hazırlandıktan sonra formdan 1 adet imzasız
olarak katalogfbe@istanbul.edu.tr adresine mail gönderilmesi gerekmektedir).
    
        
  Öğrenci Tez Veri Giriş Formu
(2 adet, YÖK sayfasından indirilen ve elektronik ortamda hazırlanan ıslak imzalı form).
     
  Öğrenci Ciltli Tez Teslim Formu
(Jüri Üyesi için)
   
  Öğrenci
Ciltli Tez Teslim Formu
(Kütüphane için)
   
  Öğrenci Kapak Formu
(CD Zarfı Kapağı için, Türkçe tezler için).
   
  ÖğrenciCover Form
(CD Zarfı Kapağı için, İngilizce tezler için).
      
  Öğrenci Mezuniyet Bilgi Formu
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
   
  Öğrenci
Enstitü Tez Uygunluk Beyan Formu
(Elektronik ortamda hazırlanmış ve Enstitü SON KONTROL onayı alınmış ıslak imzalı form)
  Öğrenci Ciltli TEZ
(Danışman ve Jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı)
  Öğrenci TEZ
(CD İçerisinde PDF Formatında)
  Öğrenci Nüfus Cüzdan Fotokopisi
(2 adet)
  Öğrenci
Öğrenci Kimlik Kartı


(Güncelleme Aralık 2018)