KHK İntibak Süreçleri

   SORUMLU İNTİBAK İŞLEMİ VE DERS ALMA FORMU Y.L. ORTAK DOK.
    KHK İntibak İşlemi İlkeleri    
   Öğrenci KHK Ders Alma Formu     


(Güncelleme Aralık 2018)