Tez Teslim Formları

   SORUMLU TEZİN TEKRAR TARATTIRILMASI İŞLEMİ Y.L. ORTAK DOK.
   Öğrenci Tez Taratma Başvuru Dilekçesi Formu    
   Öğrenci Tez Benzerlik Raporu Alma Formu (Islak imzalı)     
   Öğrenci Benzerlik Raporu (ABD sorumlusu tarafından paraflı ve ıslak imzalı, 1 adet)
 NOT: Form ve Belgeler öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilerek tezin tekrar tarattırılması sağlanır.


(Güncelleme Nisan 2018)

   SORUMLU TEZ TESLİMİ FORMLARI Y.L. ORTAK DOK.
   Anabilim Dalı ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)    
   ABD/Danışman Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Yüksek Lisans)      
   ABD/Danışman Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Doktora)      
   Danışman Danışman Tez Uygunluk Beyan Formu    
   Danışman Tez Bilgi Formu    
   Öğrenci/Enstitü Tez Teslim Belgeleri Formu     
    Tez Benzerlik Raporu Alma İlkeleri    
   Öğrenci/Danışman Tez Benzerlik Raporu Alma Formu    
   Öğrenci/Enstitü Enstitü Tez Uygunluk Beyan Formu (Türkçe tezler için)     
   Öğrenci/Enstitü Enstitü Tez Uygunluk Beyan Formu(İngilizce tezler için)     
   Öğrenci Öğrenci Tez Teslim Beyan Formu     
   Öğrenci Benzerlik Raporu (ABD sorumlusu tarafından paraflı ve ıslak imzalı, 1 adet)
   Öğrenci Sıkıştırılmış Dosyada Ciltsiz Tez (Kapak sayfası danışman imzalı,1 adet)