Eğitim-Öğretim Programı Formları

   SORUMLU                  
Y.L. ORTAK DOK.
   Anabilim Dalı  ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)    
   Danışman Disiplinler Arası Öğretim Üyesi Değişikliği Teklifi Formu     
   Anabilim Dalı Disiplinler Arası Öğretim Üyesi Görevlendirilme Dilekçesi Formu       
   Anabilim Dalı Anabilim Dalı Kurul Kararı    


(Güncelleme Aralık 2018)


   SORUMLU                       DERS KAPATMA FORMLARI                                                   Y.L.         ORTAK          DOK.
   Anabilim Dalı ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)      
   ABD/ Öğretim Üyesi Ders Kapatma Teklif Formu     
   Öğretim Üyesi Ders İzlencesi Formu    
   Anabilim Dalı İntibak Formu (İntibak varsa)    


  SORUMLU         MÜFREDAT GÜNCELLEME FORMLARI  Y.L.  ORTAK DOK.
  Anabilim Dalı
ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)
  Anabilim Dalı İntibak Formu  
   Anabilim Dalı Müfredat Analizi Formu      


  SORUMLU         ÖĞRETİM ÜYESİ LİSTESİ FORMLARI Y.L. ORTAK DOK.
  Anabilim Dalı
ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)
  Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Listesi Formu
  (NOT: Sadece Disiplinler Arası Programlar İçin Kullanılacaktır)


(Güncelleme Aralık 2018)

   SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMLARI Y.L. ORTAK DOK.
   Anabilim Dalı ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)    
   Danışman Öğretim Üyesi Değişikliği Teklifi Formu     


(Güncelleme Aralık 2018)


   SORUMLU ÖĞRENCİ KONTENJAN BİLDİRİMİ FORMLARI Y.L. ORTAK DOK.
   Anabilim Dalı ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)    
   Anabilim Dalı ABD Öğrenci Kontenjan Öneri Formu     
   Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu    
   Öğretim Üyesi Araştırma Alanı / Danışman Tercih Formu    


(Güncelleme Aralık 2018)


  SORUMLU YENİ DERS AÇMA TEKLİFİ FORMLARI Y.L. ORTAK DOK.
 Anabilim Dalı
ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)  
  ABD/Öğretim Üyesi
Yeni Ders Açma Teklif Formu  
  Öğretim Üyesi
Ders İzlencesi Formu  


  SORUMLU                              YENİ DERS AÇMA KOMİSYONU FORMLARI         Y.L.       ORTAK   DOK.   
  Anabilim Dalı                   
ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)  
  Komisyon
Yeni Ders Açma Komisyonu Değerlendirme ve Rapor  Formu
 ​


(Güncelleme Aralık 2018)