Tez Teslim Tarihleri

2016-2017  Öğretim Yılı Tez Teslim Tarihleri

25 Şubat 2011 tarihli 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 171. ve 172. maddeleri gereği; 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. maddelerinde değişiklik yapılması neticesinde, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisansüstü programlarını azami süreleri içinde tamamlayamayanların 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabileceklerinden, Enstitümüzün 27 Ekim 2011 tarih ve 38 sayılı      Yönetim Kurulunda; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin  tez teslim tarihleri, her öğretim yılında değişmemek üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Güz yarıyılı sonu tez teslİm tarihi: 15 Kasım 2016-30 Kasım 2016 tarihleri arasında (tatil gününe rastlayan dönemlerde Aralık ayına rastlayan ilk mesai günü bitimine kadar)


Bahar yarIyılı sonu tez teslim tarihi: 15 Mayıs 2017-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında  (tatil gününe rastlayan dönemlerde Haziran ayına rastlayan  ilk mesai günü bitimine kadar)

Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

100lük Not Aralığı     4lük Not          Harfli Not           Yüksek Lisans                   Doktora
93–100                            4.00                       AA                    Mükemmel                  Mükemmel
87–92                              3.50                       BA                       Çok iyi                             Çok iyi
81–86                              3.00                       BB                            İyi                                   İyi
75–80                              2.50                       CB                     Orta üstü                       Orta üstü
65–74                              2.00                       CC                          Orta                           Geçmez
56–64                              1.50                       DC                       Geçmez                       Geçmez
45–55                              1.00                       DD                       Geçmez                       Geçmez
00–44                             0.00                        FF                        Geçmez                       Geçmez
FD                               Devamsız              Devamsız
B*                                  Başarılı *               Başarılı *
BZ*                              Başarısız *            Başarısız *
M                                     Muaf                      Muaf

Harfli Notlar; Enstitümüzün dönüşüm sistemine göre 100'lük sisteme dönüştürülür.