Tez Savunma Sınavı Sürecinden İntibak

  SORUMLU               TEZ TESLİM FORMLARI Y.L.      ORTAK     DOK.   
  Anabilim Dalı KHK_ABD Üst Yazısı (Elektronik İmzalı)   
  ABD/Danışman Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
          
  Danışman Danışman Tez Uygunluk Beyan Formu

   
  Danışman
Tez Bilgi Formu
    
  Öğrenci/Enstitü KHK_Tez Teslim Belgeleri Formu
  

Tez Benzerlik Raporu Alma İlkeleri
  Öğrenci/Danışman Tez Benzerlik Raporu Alma Formu
   
  Öğrenci/Enstitü
KHK Enstitü Tez Uygunluk Beyan Formu
   
   Öğrenci Öğrenci Tez Teslim Beyan Formu
   
   Öğrenci Benzerlik Raporu (ABD sorumlusu tarafından paraflı, 1 adet)
   Öğrenci
Sıkıştırılmış Dosyada Ciltsiz Tez (Kapak sayfası danışman imzalı,1 adet)


(Güncelleme Nisan 2018)

  SORUMLU TEZİN TEKRAR TARATTIRILMASI İŞLEMİ Y.L. ORTAK DOK.
  Öğrenci Tez Taratma Başvuru Dilekçesi Formu    
  Öğrenci Tez Benzerlik Raporu Alma Formu (Islak imzalı)
  Öğrenci Benzerlik Raporu (ABD sorumlusu tarafından paraflı ve ıslak imzalı, 1 adet)


(Güncelleme Nisan 2018)