İÇ MİMARLIK


İç mimarlık, iç mekan ile ilgili analiz, alan planlaması, estetik değerlendirme, yeniden kullanıma adaptasyon, iç mekan konstrüksiyon sistemleri/mobilyaların detay çözümü, fiziksel çevre kontrolü, malzeme seçimi ve şantiye denetimi gibi uzmanlaşma gerektiren çeşitli hizmetleri kapsayan uygulamalı bir alandır. Ülkemizde mevcut yapı stoğunun yeniden işlevlendirilerek kullanıma kazandırılması, önemli bir sektör aktivitesi olarak öneçıkmakta, buna karşın, iç mimarlık alanında uzmanlaşma imkanı sunan lisansüstü programlar sınırlı sayıda kalmaktadır. İç mimarlık programı, iç mekan tasarımı, detay çözümleme, fiziksel çevre kontrolü, tarihi binalarda yeniden kullanıma adaptasyon ve insan-mekan etkileşimi alanlarında uzmanlaşma imkanı veren bir lisansüstü eğitim ve araştırma ortamı sağlamayı amaçlar. Program, işlevsel, teknik ve davranışsal verileri toplama, analiz etme ve iç mimarlık araştırmalarında kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefler. Müfredat, iç mimarlık yanında mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, mühendislik, psikoloji vb. Disiplinlerden gelen bilgileri içeren disiplinlerarası bir görünüm sağlar. İç Mimarlık programı şu an sadece tezli yüksek lisans yürütmektedir. Program mezunları,“İç mimarlık programında yüksek lisans derecesi”sahibi olurlar.

Ebs bağlantısı için lütfen tıklayınız Yüksek LisansDoç. Dr. H. Umut Tuğlu Karslı

Doç. Dr. H. Umut Tuğlu Karslı, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir. Mimarlık Lisans, Yapı Fiziği ve Malzemesi Yüksek Lisans ve İç Mimarlık Doktoraya eş Sanatta Yeterlik derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden almıştır. İç mimarlık tasarım stüdyosu dersleri yürütmekte; hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerine mekan organizasyonu ve sürdürülebilir tasarım dersleri vermektedir. İç mekan araştırmaları ve sürdürülebilir tasarım konusunda yayın ve projeleri bulunmaktadır. Diğer araştırmaalanları, kullanıcı merkezli tasarım, kullanım sonrası değerlendirme, mekansal performans ve yeniden kullanıma adaptasyondur.

Doç.Dr. Enes YAŞA

Enes Yaşa araştırmacı, akademisyen ve mimardır. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yapı Bilimleri A.B.D. Fiziksel Çevre Kontrolü alanından aldı. Amerika Birleşik Devletleri Texas A&M Üniversitesi Mimarlık Fakültesi -Enerji Sistemleri Laboratuvarı'nda doktora sonrası Post.Doc'. Çalışmalarını tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünde Doç.Dr. olarak çalışmaktadır. Farklı araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası destekli 6 araştırma projesini tamamladı. Bina form optimizasyonu, binalarda termal konfor, binalarda mikro iklim konfor koşulları, avlu ve atrium binaları mikroklimatik konfor koşulları, çift ve çoklu bina yapı kabuğu ve cephelerinde mekanik destekli doğal havalandırma vb. alanlarında araştırma projelerini tamamlamış, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları arasında hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), bina cephesi ve form optimizasyonu, bina enerji performansı, kentsel dokuda yaya seviyesi rüzgâr, güneşlenme durumu, bina içi ve binalar etrafında mikroklimatik konfor, bina-rüzgâr-konfor ilişkisi, rüzgâr tüneli deneysel çalışmaları, yapı fiziğinde sayısal simülasyon çalışmaları bulunmaktadır. Çalışma alanları ve uzmanlık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans yayınları ile ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleleri de kapsayan 30'dan fazla makale çalışması yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan SAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan Sağ İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde İç Mimarlık Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır. Doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Programı’ndan almıştır. Başlıca araştırma konuları arasında Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı’da Britanya kökenli arkeoloji, levanten, misyoner, mimar ve mimarlık aktiviteleri, Antik Dönem Yunan ve Roma mimarisi sayılabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Berrak KARACA ŞALGAMCIOĞLU

Berrak Karaca Şalgamcıoğlu, İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü'ndeDr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Makina Mühendisliği Lisans, Endüstri Ürünleri Tasarım Lisans ve Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dereceleri alan Karaca Şalgamcıoğlu,doktorasını da aynı üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde tamamlamıştır. Karaca Şalgamcıoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde mevcut görevine başlamadan önce Arçelik dahil çeşitli şirketlerde Ar-Ge Mühendisi olarak, çalışmanın yanısıra Michigan Üniversitesi ve İTÜ'de araştırmacı ve araştırma görevlisi olarak görevalmıştır. 2015-2019 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün kurucu başkanlığını yapan Karaca Şalgamcıoğlu’nun araştırma alanları arasında tasarımda nitel araştırma yöntemleri, etnografi, kapsayıcı tasarım, sağlık için tasarım ve yaşlanma yeralmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağhan KESKİN

Dr. Mustafa Çağhan Keskin İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi. 2008 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde Mimarlık Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Programı'nda Lisansüstü eğitimine başlayarak 2011 yılında Yüksek Lisans, 2017 yılında Doktora derecelerine hak kazandı. 2015-2016 yılları arasında, TÜBİTAK Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu ile Harvard Üniversitesi Ağa Han İslam Mimarisi Programı'nda misafirar aştırmacı olarak bulundu. 2010-2017 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde Araştıma Görevlisi, 2017-2020 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Erken ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı alanında araştırmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Zeynep Tarım

Prof. Dr. Zeynep Tarım, İstanbul Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi'nden Tarih Lisans ve Tarih Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi’nden Sanat Tarihi ve Arkeoloji Doktora derecelerini almıştır. Prof.Dr. Zeynep Tarım’ın araştırma alanları arasında Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi bulunmaktadır.

Öğr. Gör. Ayşen ŞOLT

Ayşen ŞOLT, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümünde Öğretim görevlisidir. Lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden almış, Yüksek Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programında tamamlamıştır. Başlıca araştırma konuları arasında sağlık binası tasarımı ve sağlık binası konfor standartlarının değerlendirilmesi, binaların değişen kullanımlara uyarlanması, tarihi binalar ve koruma, tarihi bir binanın yeni bir kullanıma uyarlanması, müze tasarım projeleri, çok disiplinli tasarım ve proje yönetimi yeralmaktadır.

Arş.Gör. Tuğçe BABACAN

Tuğçe Babacan, Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümündeki eğitimini fakülte birincisi olarak 2017 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Çift Anadal programına Kabul edilmiş ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 2018 yılında diploma almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başladığı İç Mimarlık Yüksek lisans programında tez aşamasındadır.2018 yılıitibariyle Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.