BÜYÜKŞEHİR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ


Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında bugüne göre 2.9 milyar kişinin daha kentlerde yaşayacağı, kent nüfusunun 6 milyar kişiyi bulacağı ve dünya nüfusunun %69’unun kentlerde yaşar hale geleceği öngörülmektedir. Programın, Türkiye’deki ilk Büyükşehir Planlaması ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı olarak öncülük etmesi, Türkiye ve dünyanın önde gelen büyükşehirlerinin gelişmesine katkıda bulunması, büyükşehirlere yönelik önemli bir bilgi kaynağı olması öngörülmektedir. Program, büyükşehirlerin stratejik ve mekansal planlanması ve yönetiminde önemli görevler üstlenebilecek, ufku geniş, ölçekler arası ilişkileri kurabilen, farklı meslek grupları ile yüksek yaratıcılık düzeyi içinde çalışma becerileri olan, güncel paradigmalara hakim, kamu yararı gözeten uzmanlar yetiştirmek misyonuna sahiptir.


Ebs bağlantısı için lütfen tıklayınız Yüksek LisansProf.Dr. İsmet Akova

Prof.Dr. İsmet Akova, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü üyesidir. Geçici görevlendirme ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmaktadır. Mimarlık Fakültesi Akademik Kurulu üyesidir. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Lisans Programı’ndan 1985 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nün Yüksek Lisans Programı’nı 1988 yılında “İstanbul’da Turizm; İstanbul’daki Turizm Seyahat Acentalarının Türk Turizmindeki Yeri ve Önemi” adlı tezi ile bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı’nda doktora programından, “Antalya Bölümü Turizminin Doğal İmkanları Açısından Türk Turizmindeki Yeri ve Önemi” adlı tezi ile 1996 yılında mezun olmuştur. 30 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, 24 Aralık 2008 tarihinde Doçent unvanını almıştır. 29 Haziran 2016 tarihinde Profesör kadrosuna atanmıştır.

Prof.Dr. Murat Şeker

Prof.Dr. Murat Şeker, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda kurucuları arasında olduğu İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Florida State University’de sürdürdüğü tez çalışmaları sonucunda, 2009 yılında Doktor unvanı almıştır. Yurt dışında bulunduğu sürede bir araştırma kuruluşu olan Florida Tax Watch’de asistan olarak çalışmıştır. 2011 yılında “Happiness Economics” konulu TÜBİTAK projesi ile Florida State University’de, 2016 yılında ise Fulbright Senior Scholar olarak Georgia State University’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. UNDEF, ILO, IBP, AB-CFCU, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, danışman, uzman ve araştırmacı olarak görev almıştır. Ekonomi, maliye ve çok disiplinli alanlarda ulusal, uluslararası düzeyde yayımlanmış makale, tebliğ ve kitapları bulunan Şeker, 2017 yılında Profesör unvanı almıştır. Son yıllarda bölge, il ve ilçe düzeyinde yaşam kalitesi ve rekabet endeksleri üzerine projelerini ve araştırmalarını yoğunlaştıran Şeker’in İlgi alanları: kamu ekonomisi, kamu bütçesi, yerel yönetimler, proje yönetimi, yaşam kalitesi araştırmaları ve mutluluk ekonomisidir.

Prof.Dr. Ayşe Dilek Özdemir Darby

Prof.Dr. Dilek Özdemir-Darby, lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak mimar ve peyzaj mimarlarına kent tarihi, kentsel tasarım, kentsel yenileme ve dönüşüm konularında dersler vermektedir. Çalışma alanları arasında, kentsel politikalar, kent merkezleri ve dönüşüm, sürdürülebilir kentsel gelişme, yabancı sermaye yatırımları ve lojistik sektörü olan Özdemir-Darby’nin bu konularda, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Cem Beygo

Doç. Dr. Cem Beygo İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü başkanı ve öğretim üyesidir. Ayrıca Mimarlık Fakültesi Akademik Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir. Lisans eğitimini 1989’da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nı tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent doktor ünvanı ile uzun süre görev almıştır. Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey Enabling the Local Authorities and Citizens through Regeneration of Istanbul Metropolitan Area (REGIMA) Pilot Project to Anticipate the Implementation of 2005 Urban Regeneration Act, Matra Social Transformation Programme (MATRA)(2007) “ projesi kapsamında yöneticilik yapmıştır. 1996 yılında “ UIA - Convivial Spaces International Ideas Competition”, Mansiyon Ödülü, 2006 yılında Concept Design of a Master Plan and Landscaping of the Residential Complex “Panorama City – Galata”, 3. Lük Ödülü almıştır. Ulusal yarışmalarda ise: 2009 yılında Flagship regeneration project as a tool for post disaster recovery planning: Zeytinburnu Case”, Disasters, 33 (2), pp. 180-202, 2009” isimli uluslararası yayın için TÜBİTAK teşvik ödülü ve 2001 yılında “Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması” Satınalma Ödülü almıştır. Ağırlıklı çalışma ve ilgi alanları: akıllı kentler, sağlıklı kentler, emekli yerleşimleri, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme, ticaret alanları planlaması ve tasarımıdır.

Doç.Dr. Feyza Güzelçimen

Doç.Dr. Feyza Güzelçimen, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü’nde tamamlamıştır. Başlıca araştırma konuları arasında: laser spektroskopik yöntemler, atomların ince yapı ve aşırı ince yapısının teorik ve deneysel olarak incelenmesi, malzemelerin akustik empedans değerlerinin taramalı akustik mikroskopi yöntemi ile elde edilmesi, doğal ve kompozit malzemelerin akustik özellikleri olan ses absorbsiyonu ve gürültü azaltımı katsayılarının deneysel olarak belirlenmesi yer almaktadır.

Doç.Dr. Mehmet Bayartan

Doç.Dr. Mehmet Bayartan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesidir. Geçici görevlendirme ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmaktadır. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Akademik Kurul üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Editörlüğü, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Ekip üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kalite Kurul Üyeliği yapmıştır. Tarihi Coğrafya, Şehir Coğrafyası, Şehirleşme ve Sorunları başlıca çalışma konularıdır.

Doç.Dr. Nurtaç Yıldırım

Doç.Dr. Nurtaç Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamlamış, iktisat alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası ticaret teorisi ve politikası, uluslararası rekabet ve politik ekonomi alanında uzmanlığı bulunmakta, bölgesel iktisadi entegrasyon ve kent çalışmaları ilgi alanına girmektedir. Söz konusu çalışma alanlarında makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

Doç.Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu

Doç.Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, 2005 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Geçici görevlendirme ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yıldız Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı mezunu olan Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Yüksek Lisans Programı ve Şehir Planlama Doktora Programı mezunudur. İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 1998-2009 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2000 yılından itibaren, 2. başkanlık ve başkanlık görevleri üstlenmiştir. 2018 yılında yeniden TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şubesi ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir ve halen Şube 2. Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010 – 2014 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası Onur kurulu üyeliğini sürdürmüştür. 2010 yılından bu yana İBB Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı’nda, Oda temsilcisi olarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kentsel Yenileme adlı iki baskı yapmış bir kitabı ve İçtihatlı İmar Mevzuatı adlı ortak editörlük yaptığı bir kitabı, yayına hazırladığı 12 ayrı kitap ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslarararası makaleleri bulunmaktadır. “Kentsel dönüşüm”, “kentsel yenileme”, “imar hukuku” ve “kentsel suç” konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr.Öğr.Üyesi Halide Candan Zülfikar

Dr.Öğr.Üyesi Halide Candan Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. 1994’te İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı ile, 1998’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 1998-2004 yılları arasında Japonya, Okayama Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde Peyzaj Ekolojisi alanındaki çalışmaları ile 2. yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında İstanbul'un farklı ilçe belediyelerinde peyzaj tasarım projeleri hazırlamıştır. Bu dönem içerisinde, ulusal mimari tasarım ve kentsel tasarım yarışmalarında ekibi ile birlikte çeşitli ödüller almıştır. 2006-2019 yılları arasında Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde (kurucu Bölüm Başkanı) Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır. Çalışma konuları arasında bitkisel tasarım, tarihi çevrede peyzaj tasarımı, kent mobilyaları, evrensel tasarım ve erişilebilirlik mevcuttur.

Dr.Öğr.Üyesi Mete Başar Baypınar

Dr.Öğr.Üyesi Mete Başar BAYPINAR, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı’ndan 1997’de, Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’ndan 2003’te ve Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’ndan 2010 yılında mezun olmuştur. Yunanistan Tesalya Üniversitesi’nde ziyaretçi doktora öğrencisi, Macaristan Peç Üniversitesi’nde YÖK burslu doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, Marie Curie Sklodowska Burslusu olarak uluslarararası yaz okullarına katılmıştır. Çok Modlu Ulaşım Ağlarında Geçit Kentler konulu AB INTERREG IIIB SIMCODE:Italy Greece Turkey Projesi’nde araştırmacı, Avrupa Birliği Komşu Ülke Politikalarının Simülasyonu ile ilgili AB 7. Çerçeve Programı SEARCH Projesi’nde ise YÖK burslusu doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. İTÜ’de lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. İki dönem Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Sekreterliği’ni yürütmüştür. 2018 yılında İstanbul’un Finans Merkezi Olarak Gelişmine Yönelik Fiziki ve Sosyal Gelişmişlik Modeli Projesi’nin koordinatörlüğünü yürütmüş, Viyana, Londra ve Seul’de araştırma seyahatleri gerçekleştirmiştir. Bölgesel Sosyal Eylem Planı, Afet Lojistiği, Akıllı Şehir Kıyaslama Modeli, Sınırötesi Gelişme, Kentsel Dönüşüm gibi konularda TÜBİTAK ve kamu kurumlarının desteklediği araştırma projelerinde ve Keşan, İstanbul ve Bursa Master Planları’nda çalışmıştır. 2’si birincilik olmak üzere 5 ulusal yarışma ödülü ve çeşitli uluslararası yayınları bulunmaktadır. Akıllı Şehirler, uluslararası bölgesel ve kentsel politikalar, stratejik metropolitan planlama, bölgesel gelişme, yenilik ve ileri teknoloji odakları gibi konularda çalışmaktadır.

Arş.Gör. Elifsu ŞAHİN

Elifsu Şahin İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisidir. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Anabilim Dalı Kentsel Tasarım Programı’nda yüksek lisans yapmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında kentsel tasarım, mekansal psikoloji, kentsel algı- davranış, kentsel imge ve kimlik, kentsel bellek, kentsel güvenlik sayılabilir.