BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE YÖNETİMİ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE YÖNETİMİ PROGRAMI Balıkçılık kaynaklarını korumak ve bu kaynaklardan sürdürülebilir bir biçimde yararlanmak temel ilke olarak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, yürütülen bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, su ürünleri avcılığına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinde balıkçılık yönetim otoritesince ihtiyaç duyulan bilimsel tespitlerin ve yeni yaklaşımların ortaya konulmasına çalışılmaktadır.


Ebs bağlantısı için lütfen tıklayınız Yüksek Lisans


Ebs bağlantısı için lütfen tıklayınız DoktoraProf. Dr. Saadet Karakulak

Prof. Dr. Saadet Karakulak İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümünde Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Başlıca araştırma konuları; balıkçılık biyolojisi, populasyon dinamiği, yüksek göçeden pelajik balıklar, ağ seçiciliği ve balıkçılık yönetimidir.

Prof. Dr. Abdullah Ekrem KAHRAMAN

Prof. Dr. Abdullah Ekrem KAHRAMAN, İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinden ve sonrasında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünden almıştır. Başlıca araştırma konuları arasında balıkların üreme biyolojisi, balıkçılık yönetimi, ekosistem yaklaşımlı balıkçılık, balıkçılık özelinde Türkiye-AB ilişkileri, balık stoklarının tahminine yönelik çalışmalar ve av araçlarında seçicilik sayılabilir.

Doç. Dr. Tomris DENİZ

Doç. Dr. Tomris DENİZ İstanbul Üniversitesi Su bilimleri Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü ve Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü’nden almıştır. Başlıca araştırma konuları arasında balıkçılık, balıkçılık teknolojisi, balıkçılık yönetimi, av aletleri modifikasyonu, av araçları seçiciliği, küçük ölçekli balıkçılık ve balıkçılık biyolojisi.

Doç. Dr. Didem Göktürk

Doç. Dr. Didem Göktürk, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü (1997) ve Anadolu Üniversitesi Laboratuar ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Bölümü'nden (2012) önlisans derecelerine sahiptir. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi Programından yüksek lisans ve 2012 yılında yine İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı’ndan Doktora derecesini almıştır. 2005 yılın danberi İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen “Illuminating Hidden Harvests: Case study on small-scale fisheries in Turkey” isimli projeyi yürütmüştür. Ayrıca PADI Dive Master Sertifikası (Professional Association of Diving Instructors, 2009, UK) vardır. Başlıca araştırma konuları arasında balıkçılık, balıkçılık yönetimi, küçük ölçekli balıkçılık, balıkçılık biyolojisi, denizel biyoçeşitlilik ve deniz ekolojisidir.

Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul Zahit ALIÇLI

Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul Zahit ALIÇLI İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu’ndan almıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden almıştır. Başlıca araştırma alanlarır ekreasyonel balıkçılık, küçük ölçekli balıkçılık ve sosyoekonomik yapısı, balıkçılık yönetimi, rostrumlu balıklar, omurgasız avcılığı sayılabilir.

Dr. Öğretim Üyesi Benal GÜL

Dr. Öğretim Üyesi Benal GÜL, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Bölümünden almıştır. Başlıca araştırma konuları arasında balıkçılık idaresine yönelik yapay resif uygulamaları, balıkçılık ve sucul telemetri sayılabilir.

Dr. Taner YILDIZ

Dr. Taner YILDIZ lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi ’den almıştır. Güncel araştırmaları balıkçılığın stoklar üzerine etkisi ve balık türlerinin yaşam-döngülerini kapsamında balıkçılık yönetimine odaklanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZER

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZER, İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinden ve sonrasında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünden almıştır. Başlıca araştırma konularını balıkçılık yönetimi, balık stoklarının değerlendirilmesi ve balıkçılık teknikleri oluşturmaktadır.