Öğrenci

Doktora süreç takvimi için TIKLAYINIZ

Ders yükleri için TIKLAYINIZ

Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

100lük Not Aralığı     4lük Not          Harfli Not           Yüksek Lisans                   Doktora
93–100                            4.00                       AA                    Mükemmel                  Mükemmel
87–92                              3.50                       BA                       Çok iyi                             Çok iyi
81–86                              3.00                       BB                            İyi                                   İyi
75–80                              2.50                       CB                     Orta üstü                       Orta üstü
65–74                              2.00                       CC                          Orta                           Geçmez
56–64                              1.50                       DC                       Geçmez                       Geçmez
45–55                              1.00                       DD                       Geçmez                       Geçmez
00–44                             0.00                        FF                        Geçmez                       Geçmez
FD                               Devamsız              Devamsız
B*                                  Başarılı *               Başarılı *
BZ*                              Başarısız *            Başarısız *
M                                     Muaf                      Muaf

Harfli Notlar; Enstitümüzün dönüşüm sistemine göre 100’lük sisteme dönüştürülür

Misafir öğrenci esasları için klayınız.

 • Lisansüstü öğrencilerimizin Enstitümüz lisansüstü eğitimimiz ile ilgili her türlü dilekleriniz ve sorunlarınız için Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci temsilcisi ‘ne başvurabilirsiniz
 • FOTOĞRAF  ADI VE SOYADI ANABİLİM DALI PROGRAMI       E-POSTA
  TUĞBA TEKER MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK DOKTORA tugba.teker@ogr.iu.edu.tr

  Burslar Hakkında Genel Bilgiler ve Burs Veren Kurumlar

  Üniversite Bursları    http://www.istanbul.edu.tr/rehberlik/burslar.html

  Kırsal Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği alanlarında verilecek olan burs (26.06.2015 tarihine kadar) HEINRİCH BÖLL STIFTUNG DERNEĞİ

  Yurt Başvuruları hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız. (24.06.2019 da güncellendi)

  hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

  Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim gören uluslararası öğrenciler için yapılan etkinler, akademik destekler ve haberler,  https://iso.istanbul.edu.tr/tr/_ ve https://iso.istanbul.edu.tr/en/  web adreslerinde yer almaktadır.  Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci tez savunmasının dönem içerisine denk gelmesi durumunda  öğrencilere kayıt hakkının verilmesi; öğrencilik hakkından yalnızca uzatma süresi boyunca yararlanması gerektiği sonucuna varıldığı hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait karar örneği için tıklayınız.