35.Madde ile Atanan Arş. Gör.’lerinin Yapması Gereken İşlemler

2547 sayılı Kanunun,

35.maddesi uyarınca Y.Lisans ve Doktora yapmak üzere Kadrosu Enstitüye tahsis edilen Araş.Görevlilerinin Personel İşleri Bürosuna getirmesi gereken Evraklar.

 1) Nakil Belgesi
 2) Hizmet Belgesi
 3) 6 adet (Vesikalık) Fotoğraf
 4) Personel Bilgi Formu
 5) Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi