Öğrenci Memnuniyet Anketleri

Enstitümüz tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimin etkinliğini ve niteliğini belirlemek amacıyla Stratejik Planlama çalışmalarımız çerçevesinde öğrenci memnuniyet anketleri hazırlanmıştır.

Ders ve tez aşamasındaki öğrencilerin yapacakları anket formları aşağıya çıkartılmıştır,

NOT: Tez aşamasındaki öğrencilerin her iki anket formunu da doldurmaları gerekmektedir.