ENSTİTÜMÜZDEN EMEKLİ OLAN İDARİ PERSONEL LİSTESİ

FOTOĞRAF GÖREVİ ADI SOYADI
Enstitü Sekreteri Vecize DURUK
Enstitü Sekreteri Günsel  BERBER
Enstitü Sekreteri Handan TAŞKIN GÖRCELİOĞLU
Enstitü Sekreteri Meral AÇICI
Personel Maaş İşleri Murat ASLAN