Araştırma Görevlisi Olanların Dikkatine (Önemli)

Araştırma Görevlisi olan öğrencilerimizin katkı payından muaf olmak için yeni tarihli atama kararnamelerini (alt sağ kısma öğrenci numaralarını yazarak) İ.Ü.Rektörlüğü               Sağlık Kültür Daire Başkanlığı’nın 0212 440 00 12 nolu faksına 20.09.2013 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Ayrıca sistemde Katkı Payı Borcu Görünen Araştırma Görevlisi öğrencilerimiz Araştırma Görevlisi olduklarına dair yeni tarihli atama kararnameleri ile İ.Ü.Rektörlüğü Sağlık  Kültür Daire Başkanlığı 3. Kat 44 nolu odaya başvurmaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi olduğu halde sehven katkı payı yatıran öğrencilerimiz varsa iade talep dilekçesine ek olarak yeni tarihli atama kararnamesinin fotokopisi, işe başlama ve  sözleşme bitiş tarihini belirten yazıyı (yeni tarihli) da eklemeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.