DERS AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE (ÖNEMLİ)

2013-2014 Öğretim yılı güz döneminde ders alacak yeni ve eski girişli öğrencilerimizin  seçecekleri derslerin eksik olup olmadığını ekteki listedeki derslerle (AKTS bilgileri dikkate alınmaksızın) kontrol etmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda özel öğrenci olarak ders seçme işlemi yapacak olanların da hangi derslerin açıldığı konusunda aynı listeye bakmaları gerekmektedir. (Özel öğrenci olanların        ders seçme işlemleri öğrenci işleri bürosu tarafından uygun kararı çıktıktan sonra  yapılacaktır.Sadece başvuru formuna yazacakları dersleri kontrol etmeleri içindir.)

Ders alma bırakma dönemleri akademik takvimde belirtildiği şekildedir. Bu tarihlere riayet edilmesi önemle  rica olunur.

Ders seçimini gerçekleştiren öğrencilerimiz otomasyon üzerinden danışman onayını aldıktan sonra 1299 nolu çıktı alma ekranından 2 adet çıktı alıp danışmanlarına onaylattıktan sonra bağlı bulundukları bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde seçtikleri dersler geçerli olmayacaktır.

Bilimsel hazırlık aşamasında olanların aynı zamanda ders aşamasından ders seçmeleri  anabilim dalı başkanlığından teklif yazısı gelmesi ve yönetim kurulundan uygun çıkması durumunda mümkündür. Bu durumda toplam  AKTS 45 ‘İ geçmemesi gerekir.(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 30.Maddesinin 2.Bendi)

Programları birleştirilen Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına kayıtlı eski girişli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizden halen ders aşamasında olanlar ders seçim işlemi sırasında ekranlarında dersler görünmeyeceği için “müfredat dışı ders ekleme” den Fen Bilimleri Enstitüsü-Orman Mühendisliği        Tezli Yüksek Lisans Programı & Orman Mühendisliği Doktora programı &Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı& Orman Endüstri Mühendisliği                Doktora programı adımlarını kullanarak ders seçim işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Bu öğrencilerden zorunlu derslerden başarısız olanlar başarısız olduğu ders              müfredattan kaldırılmış ise ona muadil bu dönem açılmış olan zorunlu derslerden herhangi birini seçeceklerdir. Bu ders değişikiliği ile alakalı danışman ve anabilim dalı başkanlığının da teklif yazısı gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ders seçimlerinde göz önünde bulundurmaları gereken ders yükü tabloları için tıklayınız.