Formlar

A) Öğrenci İşleri – Kontenjan
SIRA NO: BELGE ADI
1 Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Teklif Formu
2 Öğretim Üyesi Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu
B) Öğrenci İşleri – Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler
1 Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
2 Yatay Geçiş Bilgi Formu
3 Özel Öğrenci Esasları 
C) Öğrenci İşleri – Yeni Ders Teklif ve Müfredat Formları
1 Yeni Ders Açma/Ders Kapatma Teklif Formu (Güncelleme 10.12.2015)
2 İntibak Formu (06.04.2015 te güncellendi)
3 Örnek Müfredat Formları (Güncelleme 11.11.2015)
4 Müfredat Analizi Formu
5 Yeni Ders Teklifi Komisyon Tutanağı Örneği
6 Öğretim Üye Değişikliği Talep Formu
D) Öğrenci İşleri – Öğrenim Sırasında Gerekli Belgeler- Yüksek Lisans İçin
1 Askerlik için kayıt dondurma formu  (Kayıt dondurmada  askerlik sevk belgesini getirmeyen öğrencilerin kayıt dondurma  işlemleri yapılmayacaktır.)
2 Bilimsel Hazırlık Tamamlama Formu
3 İntibak yazısı
4 Başarısız ders yerine ders alma
5 Başka Üniversitelerden Ders alma /saydırma Formu 
6 Mazeret sınavı başvuru dilekçesi
7 Danışman Atama Formu
8 Danışman Değişikliği Formu
9  II. Danışman Teklifi (03.03.2015’te güncellendi)
10 Tez Adı Teklifi
11 Yüksek Lisans Tez Adı Değişikliği
12 Tez Çalışma Sonucu     (Tez tesliminden önce Danışman tarafından her dönem boyunca doldurulan form)
13  Uzmanlık Alan Dersi Açma İstek Belgesi (Güncelleme 30.11.2015)
14 Misafir Öğrenci Başarı Durum Fişi
15 Kayıt Dondurma Formu
E) Öğrenci İşleri – Öğrenim Sırasında Gerekli Belgeler- Doktora İçin
1 Askerlik için kayıt dondurma formu  (Kayıt dondurmada  askerlik sevk belgesini getirmeyen öğrencilerin kayıt dondurma  işlemleri yapılmayacaktır.)
2 Bilimsel Hazırlık Tamamlama Formu
3  Misafir Öğrenci Başarı Durum Fişi
4  Kayıt dondurma Formu
5 Başka Üniversitelerden Ders saydırma Formu 
6 Ögrenci Not Listesi
7 Başarısız ders yerine ders alma
8 Danışman Değişikliği Formu
9  II. Danışman Teklifi (03.03.2015’te güncellendi)
10 Danışman Atama Formu
11 Doktora Yeterlik Başvurusu ve Sınav Jürisi Önerisi (Güncel Hali-23.01.2015)
12 Doktora Yeterlik Sınav Sonucu
13  Uzmanlık Alan Dersi Açma İstek Belgesi (Güncelleme 30.11.2015)
14 Tez Adı Teklifi
15 Tez izleme komitesi teklifi
16 Tez Önerisi Savunma Sonucu
17  Doktora Tez Adı Değişikliği
18 Doktora Ara Raporları
19 Doktora Sunum Bilgilendirme Formu
F) Öğrenci İşleri – Mezuniyet için  Gerekli Belgeler
1 Tez Sınav Sonucu
2  Tez Düzeltme Tutanağı
3 Çıkış için Gerekli Belgeler (tezli)
4 Çıkış için Gerekli Belgeler (tezsiz)
G) Öğrenci İşleri – Diğer Gerekli Belgeler
1 Yurtdışı Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler
2 Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu
3 Pasaport Harcı Muafiyeti Müracaat Formu
4 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Danışman Değerlendirme Raporları
5 Kayıp Kimlik İşlemleri
6 Öğrenci Memnuniyet Anketleri
7 Kayıt Sildirme Dilekçesi
8 Misafir Öğrenci Başarı Durum Fişi
H) Personel
1 Yolluk ve Yevmiye Ödemeleri için Gerekli Evraklar
2 Atama Yenilemesi Formu
3 35.Madde ile Atanan Arş. Gör.’lerinin Yapması Gereken İşlemler
4 Yurt Dışına Çıkan Araş. Gör. Yapması Gereken İşlemler
5 Aile  Bildirimi
6 Görevlendirme Teklif Formu
7 ÖYP Kontenjan Talep Formu