Doktora Yeterlik Sınavına Ne Zaman Girilmelidir?

1)İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesinin ilgili fıkraları gereğince, “Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili (tez konusu ile ilgili) bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.”

Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin, Lisansüstü Akademik Takviminde belirlenen başvuru tarihlerinde başvurmaları gerekmektedir. Yeterlik sınav tutanağı ekinde sözlü ve yazılı sınav soruları ile sınav evrakı da bulunmalıdır. Başvuru ve sonuç tutanağı ile ekleri Enstitü web sayfasında Formlar bölümünde yayımlanmıştır.