Doktora Yeterlik Komitesi-Sınav Kurulu Oluşturma

İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48/3. maddesi gereğince “Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/ dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesi de önerilir.”