Doktora Mezuniyet Tarihi ve Diploması

Doktora programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve mezuniyet için istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir.

Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.