Kayıt Açtırma

Kayıt dondurma süresini tamamlayan veya mazereti ortadan kalkan öğrenciler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurarak, izleyen ilk yarıyılda, Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile programa kaldıkları yerden devam ederler. Erkek öğrenciler dilekçelerine, askerlik şubesinden aldıkları yeni tarihli Askerlik Durum Belgesini eklerler.