Ders Sınav Sonuçlarının Zamanında Gönderilmesi

Ara sınav, telafi ve yıl sonu sınav notlarının akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğretim üyeleri tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine girilmesi ve çıktılarının Enstitüye en kısa sürede gönderilmesi halinde ilan edilir.