Danışman Değiştirilmesi

Yüksek Lisans tez danışmanı, öğrencisine en az sınama ve inceleme niteliği taşıyan bir tezi, süresi içinde hazırlayabilmesi için gerekli ortamı sağlar. Danışmanın                     danışmanlık görevini Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli bir nedenle yürütemediği durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu danışman değişikliği yapabilir.

Bir öğrencinin tez danışmanı, danışman değişikliği formu ile gelen teklifin Enstitü Yönetim Kurulunda onayı ile değiştirilebilir. İlgili form  formlar bölümünde yayınlanmıştır.