Askerlik Tecili

Enstitüye kaydolan erkek öğrencilerin askerlik tecili, kayıt esnasında verdikleri “Askerlik Müsaade Belgesi” ile ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı kanalıyla yapılır. Yüksek lisans, doktora  eğitimi yapanların sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk   tehiri işlemi yapılmaz. Kayıtları dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin sevk tehiri işlemleri, 35 yaşını doldurdukları          yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a. Azami eğitim süreleri kadar sevk tehirleri yapılan yükümlülerin sevk tehirli oldukları süreler içerisinde, kayıtları dondurulduğundan, izinli sayıldığından veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldıklarından lisansüstü öğrenimlerini belirlenen azami süreler içerisinde bitiremeyenler veya bitiremeyecekleri anlaşılanlar hakkında sevk tehirlerinin uzatılması teklif edilenlerin; kayıtlarının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırıldığı süre kadar sevk tehirleri uzatılabilir.

b. Kaydı dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan yükümlülerin bu durumları, öğrenim gördüğü kurum tarafından sevk tehiri işlem makamına bildirilmez. Bildirilse bile, bu durumdakilerin sevk tehiri iptal edilmez. Ancak, bunlardan askerlik hizmetine sevklerini istediklerinden dolayı kaydının dondurulduğu, izinli sayıldığı bildirilerek sevk tehirlerinin iptali istenenlerin, sevk tehirleri iptal edilir.