Yönetmelikler

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği
İ. Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulama Koşulları

20/03/2013
25613 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00