2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde kayıtlı olup, halen Tez Önerisi Savunma Sınav Sonucu Gönderilmeyen Doktora Öğrencilerinin Dikkatine,

22.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de 30309 sayı ile yayımlanan İstanbul Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin
Geçici 2/1 maddesine göre, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde
Enstitüye kayıtlı olup danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı belirlenmemesi,
tez izleme komitesi kurulmaması nedenleriyle tez önerisi savunması yapamamış olan
öğrencilerin 22.02.2018 tarihine kadar danışman ve Anabilim Dalı Başkanlıkları
aracılığı ile eksik olan süreçlerini tamamlayarak web sayfamızdaki formata uygun
olarak Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde Enstitü ile ilişikleri
kesilecektir.

İlgili kapsam dışında olan öğrencilerimiz bu mesajı dikkate almamalıdır.

26/01/2018
3456 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00