YÖKSİS Güncelleme Duyurusu

08.05.2017 tarihli Personel Ödemelerine İlişkin 9 Sıra No lu KBS Duyurusunun 1. Maddesinde belirtilen; Yükseköğretim Mezun Sorgulama / Doğrulama Sisteminin KBS- Maaş Bilgi Girişi Ekranında “Öğrenim Durumu” formu kullanılarak gelmeyen personel için, ilgili personelin mezun olduğu Üniversiteye bir dilekçe ile başvurarak, mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Mezun Sorgulama / Doğrulama Sistemine girilmesini istemesi belirtilmiştir. Söz konusu KBS duyurusunda, öğrenim durumu bilgisi eksik ya da olmayan personelin bilgilerini YÖK Sistemi üzerinden tamamlatmaları ile ilgili herhangi bir süre belirtilmemiş olup, bu aşamada öğrenim durumu bilgisi eksik ya da olmayan personelin maaşının Gerçekleştirme Görevlilerince (Eski Adı ile Maaş Mutemetlerince) hesaplatılmaması ya da ödenmemesine yönelik Sistemde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı da belirtilmiştir.

Bu kapsamda YÖK Sistemi üzerinde öğrenim durumu eksik olanların dilekçe ekinde “Nüfus Cüzdanı” ile “Mezuniyet Belgesi” veya “Diploma” fotokopileri ile birlikte Enstitüme başvurmaları halinde güncelleme yapılabilecektir.

Önemle duyurulur.

16/05/2017
5210 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00